2 โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 10400

logoo3
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ข่าวสารและกิจกรรม

SELECT BY DIVISION

งานศัลยศาสตร์ทั่วไป
เบอร์โทร. 02-206-2900 ext. 60902, 31102, 31103
Email: general.surgery.rajavithi@gmail.com

งานศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
เบอร์โทร. 02-206-2900 ext. 60902, 31102, 31103

งานศัลยศาสตร์ประสาทและสมอง
เบอร์โทร. 02-206-2900 ext. 30417, 30418

งานศัลยศาสตร์ตกแต่ง
เบอร์โทร. 02-206-2900 ext. 60902, 50512-3

งานศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ
เบอร์โทร. 02-206-2900 ext. 31203-4

งานศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
เบอร์โทร. 02-206-2900 ext. 40105-6

กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400